Välkommen till dr. El i NORR aB  

 
Ett teknikföretag - i tiden